Jeugd 

Jeugd – Algemene informatie

 

Op Phoenix beleef je Hockey!

Vanaf je 5e jaar kun je terecht bij Phoenix om hockey te beleven, om op je 18e via het A team door te stromen naar de (Jong) Senioren. Voor iedere leeftijd is er een specifieke vorm van spel, die aansluit bij jouw kunnen. Vanuit de sociale en betrokken clubcultuur van Phoenix wordt de mogelijkheid geboden om je talenten te ontwikkelen door actief te worden binnen de club. Jeugdleden krijgen binnen dit kader een hockeyinhoudelijke opleiding van de club, maar kunnen daarnaast actief worden op het gebied van hockey (bijvoorbeeld door het trainen van een team), sociability (bijvoorbeeld door zitting te nemen in het jeugdbestuur) en arbitrage (bijvoorbeeld door actief te worden in het arbitrageteam).

Funkey

Als 5 jarige kun je op Phoenix starten met Funkey-trainingen. Funkey is een bewegingsprogramma van de KNHB. FUN in goed leren bewegen staat centraal, ofwel is de KEY om goed te kunnen gaan sporten en in het bijzonder te hockeyen. Spelenderwijs worden er hockey-voorbereidende oefeningen gedaan, waarbij het accent ligt op plezier in bewegen, het ontwikkelen van de motoriek en sociale vaardigheden op het veld. De hockeystick en harde hockeybal worden bij aanvang nog niet gebruikt. Kinderen die meedoen met Funkey hoeven bij de start ook nog geen stick, scheenbeschermers of bitje aan te schaffen. Na de winterstop zal de hockeystick geïntroduceerd worden. 

F-Jeugd

Vanaf 6 jaar begin je echt met hockey. Nog nauwelijks met hockeyregels, maar wel met veel spel en sport. Je speelt als eerstejaars F nog geen wedstrijden, maar traint wel een keer per week op Phoenix. Word je tweedejaars F, dan speel je naast de training ook wedstrijdjes in de vorm van een drie tegen drie competitie op zaterdag.

E-Jeugd

Vanaf je 8e jaar speel je in de E elftallen, je traint dan twee keer per week. Eerstejaars E spelers spelen in een team met 6 spelers wedstrijden op zaterdag van 2 keer 25 minuten op een kwart veld. De wedstrijden worden gespeeld in KNHB competitieverband, er zijn echter nog geen standen en ranglijsten. De tweedejaars E spelers spelen in 8-tallen op een half veld.

Elftaljeugd

Vanaf 10 jaar kom je in de D-leeftijd en speel je volledige wedstrijden van 2 keer 35 minuten op een heel veld in een echte competitie met elftallen en 2 scheidsrechters. Ieder jaar worden alle elftallen opnieuw ingedeeld; dit is nodig vanwege de leeftijden maar ook vanwege het spelniveau. Om iedereen zoveel mogelijk tegen spelers van gelijke sterkte te laten spelen wordt er geselecteerd. Niets is zo vervelend om geen tegenstand te krijgen of iedere week dik te verliezen!


De jeugdteams spelen op zaterdag van begin september tot begin juni.

 

Ouders kunnen worden ingeschakeld als ouderbegeleider/coach en worden bij uitwedstrijden geacht de kinderen te rijden volgens een rijschema. Het is gewoonte om na de wedstrijd samen met de tegenstander iets te drinken. Tijdens de winterstop (december, januari en februari) wordt er vanaf de F3 in de zaal gehockeyd. Voor de F3 zijn dit trainingen. Voor de oudere kinderen wordt een volledige zaalcompetitie gespeeld.

 

Tophockey 1e lijn A, B, C, D jeugd

Speel je momenteel niet bij Phoenix en wil je in aanmerking komen voor

eerstelijns selectie A-C? Meld je dan aan bij Phoenix per mail naar[email protected]o.v.v. je hockey-CV, motivatie en persoonlijke gegevens. Phoenix biedt spelers en keepers van andere clubs de mogelijkheid om voor een eerstelijns Phoenix-team te spelen indien hij/zij een significante aanvulling op het team is. Hierbij kijken we naar verschillende aspecten, zowel technisch, fysiek als mentaal. Omdat het van belang is voor speler, ouder/verzorger(s) en Phoenix om hier goed zicht op te krijgen, willen we graag van tevoren met je kennismaken en kan je meetrainen met het huidige eerstelijnsteam. Hierdoor vorm je zelf ook een beter beeld. De selectietrainingen vinden vervolgens eind mei/begin juni plaats.

 De Phoenix Jeugdorganisatie

 De Jeugdorganisatie van Phoenix is gericht op de ontwikkeling van (jeugd)leden binnen of rondom de hockeysport. Uitgangspunt hierbij is dat er voorzien wordt in een veilige, geborgen en sociale omgeving, waarbij aandacht voor de wensen en kwaliteiten van ieder individu centraal staan. Hierdoor ontstaat er ruimte voor iedere persoon om zich te ontwikkelen in hockey en/of een daarmee samenhangende activiteit, en daarmee een bijdrage te leveren aan de clubontwikkeling.

De belangrijkste contactpersonen binnen de Jeugdorganisatie zijn te vinden onder Commissies 

 

Ouderbegeleiders

Op Phoenix worden ouderbegeleiders/managers gevraagd door de trainer/coach van het team, nadat zij met de lijncoördinator hebben overlegd. Als er nog geen trainer/coach is of hij/zij is nieuw bij Phoenix dan zal de lijncoördinator zelf het initiatief nemen.


In alle gevallen is het de bedoeling om een goede match te vinden tussen team, ouderbegeleider en trainer/coach zodat er leuk en leerzaam kan worden gespeeld!

Bij de jongste jeugd wordt gekeken naar een goede mix tussen hockey ervaring en enthousiaste niet hockeyende ouders.