Jeugd 

Jeugd – Algemene informatie

Op Phoenix beleef je Hockey!

Vanaf je 5e jaar kun je terecht bij Phoenix om hockey te beleven, om op je 18e via het A team door te stromen naar de (Jong) Senioren. Voor iedere leeftijd is er een specifieke vorm van spel, die aansluit bij jouw kunnen. Vanuit de sociale en betrokken clubcultuur van Phoenix wordt de mogelijkheid geboden om je talenten te ontwikkelen door actief te worden binnen de club. Jeugdleden krijgen binnen dit kader een hockeyinhoudelijke opleiding van de club, maar kunnen daarnaast actief worden op het gebied van hockey (bijvoorbeeld door het trainen van een team), sociability (bijvoorbeeld door zitting te nemen in het jeugdbestuur) en arbitrage (bijvoorbeeld door actief te worden in het arbitrageteam).

Funkey

Als 5 jarige kun je op Phoenix starten met Funkey-trainingen. Funkey is een bewegingsprogramma van de KNHB. FUN in goed leren bewegen staat centraal, ofwel is de KEY om goed te kunnen gaan sporten en in het bijzonder te hockeyen. Spelenderwijs worden er hockey-voorbereidende oefeningen gedaan, waarbij het accent ligt op plezier in bewegen, het ontwikkelen van de motoriek en sociale vaardigheden op het veld. De hockeystick en harde hockeybal worden bij aanvang nog niet gebruikt. Kinderen die meedoen met Funkey hoeven bij de start ook nog geen stick, scheenbeschermers of bitje aan te schaffen. Na de winterstop zal de hockeystick geïntroduceerd worden. 

F-Jeugd

Vanaf 6 jaar begin je echt met hockey. Nog nauwelijks met hockeyregels, maar wel met veel spel en sport. Je speelt als eerstejaars F nog geen wedstrijden, maar traint wel een keer per week op Phoenix. Word je tweedejaars F, dan speel je naast de training ook wedstrijdjes in de vorm van een drie tegen drie competitie op zaterdag.

E-Jeugd

Vanaf je 8e jaar speel je in de E elftallen, je traint dan twee keer per week. Eerstejaars E spelers spelen in een team met 6 spelers wedstrijden op zaterdag van 2 keer 25 minuten op een kwart veld. De wedstrijden worden gespeeld in KNHB competitieverband, er zijn echter nog geen standen en ranglijsten. De tweedejaars E spelers spelen in 8-tallen op een half veld.

Elftaljeugd

Vanaf 10 jaar kom je in de D-leeftijd en speel je volledige wedstrijden van 2 keer 35 minuten op een heel veld in een echte competitie met elftallen en 2 scheidsrechters. Ieder jaar worden alle elftallen opnieuw ingedeeld; dit is nodig vanwege de leeftijden maar ook vanwege het spelniveau. Om iedereen zoveel mogelijk tegen spelers van gelijke sterkte te laten spelen wordt er geselecteerd. Niets is zo vervelend om geen tegenstand te krijgen of iedere week dik te verliezen!


De jeugdteams spelen op zaterdag van begin september tot begin juni.

 

Ouders kunnen worden ingeschakeld als ouderbegeleider/coach en worden bij uitwedstrijden geacht de kinderen te rijden volgens een rijschema. Het is gewoonte om na de wedstrijd samen met de tegenstander iets te drinken. Tijdens de winterstop (december, januari en februari) wordt er vanaf de F3 in de zaal gehockeyd. Voor de F3 zijn dit trainingen. Voor de oudere kinderen wordt een volledige zaalcompetitie gespeeld.

 

Tophockey 1e lijn A, B, C, D jeugd

Speel je momenteel niet bij Phoenix en wil je in aanmerking komen voor

eerstelijns selectie A-C? Meld je dan aan bij Phoenix per mail naar[email protected]o.v.v. je hockey-CV, motivatie en persoonlijke gegevens. Phoenix biedt spelers en keepers van andere clubs de mogelijkheid om voor een eerstelijns Phoenix-team te spelen indien hij/zij een significante aanvulling op het team is. Hierbij kijken we naar verschillende aspecten, zowel technisch, fysiek als mentaal. Omdat het van belang is voor speler, ouder/verzorger(s) en Phoenix om hier goed zicht op te krijgen, willen we graag van tevoren met je kennismaken en kan je meetrainen met het huidige eerstelijnsteam. Hierdoor vorm je zelf ook een beter beeld. De selectietrainingen vinden vervolgens eind mei/begin juni plaats.

 De Phoenix Jeugdorganisatie

 De Jeugdorganisatie van Phoenix is gericht op de ontwikkeling van (jeugd)leden binnen of rondom de hockeysport. Uitgangspunt hierbij is dat er voorzien wordt in een veilige, geborgen en sociale omgeving, waarbij aandacht voor de wensen en kwaliteiten van ieder individu centraal staan. Hierdoor ontstaat er ruimte voor iedere persoon om zich te ontwikkelen in hockey en/of een daarmee samenhangende activiteit, en daarmee een bijdrage te leveren aan de clubontwikkeling.

De belangrijkste contactpersonen binnen de Jeugdorganisatie zijn te vinden onder Commissies 

 

Ouderbegeleiders

Op Phoenix worden ouderbegeleiders/managers gevraagd door de trainer/coach van het team, nadat zij met de lijncoördinator hebben overlegd. Als er nog geen trainer/coach is of hij/zij is nieuw bij Phoenix dan zal de lijncoördinator zelf het initiatief nemen.


In alle gevallen is het de bedoeling om een goede match te vinden tussen team, ouderbegeleider en trainer/coach zodat er leuk en leerzaam kan worden gespeeld!

Bij de jongste jeugd wordt gekeken naar een goede mix tussen hockey ervaring en enthousiaste niet hockeyende ouders.

 

Jeugd – Technisch Kader


Sport  Technisch Kader (STK)

 

Binnen Phoenix is het STK eindverantwoordelijk voor:

1) Indelen van alle spelers overeenkomstig hun speelniveau

2) Aanstellen en begeleiden van trainers

3) Opstellen van leerdoelstellingen per leeftijdslijn

4) Trainingsschema’s, zowel in de zaal als op het veld.

 

Het STK kent de volgende functies:

Voorzitter STK: Anouck Gielisse

Algemeen Technisch manager: Joost van Eyk

Voorzitter lijncoördinatoren: Josje Wijckmans

Secretaris: Martijn Panjer

Communicatie: Carolien Fledderus

 

Onder het Sport Technisch Kader vallen de Technische Commissie en de Lijncoördinatoren.

 

De Technische Commissie bestaat o.a. uit Technisch Managers. De Technisch Managers zijn het eerste aanspreekpunt voor de trainers. De Technisch Managers zijn verantwoordelijk voor de monitoring en ontwikkeling van zowel trainers als jeugdspelers en voor het ontwikkelen en uitdragen van het technische beleid.

De Technische Commissie kent de volgende functies:

Algemeen Technisch Manager: Joost van Eyk

Technisch Manager Jongens ABC: Thije Kuijlenburg

Technisch Manager Meisjes ABC: Arne Mook

Technisch Manager D & E8: Thije Kuijlenburg

Technisch Manager Funkey, F0, F3 & E6: Laurens Ashouwer

Coordinator Trainersopleidingen: Saskia Bleumink

Loop- en krachttrainer: Rafael Bouts

Klankbord: Berry Jansen Schuiling

  

De Lijncoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor ouder- en teambegeleiders en houden zich bezig met organisatorische zaken in hun lijn.

Lijncoördinator Meisjes ABC: Anita van Rooijen

Lijncoördinator Jongens ABC: Henno Meijerink

Lijncoördinator Meisjes D & E8: Sandor Veltman

Lijncoördinator Jongens D & E8: Josje Wijckmans

Lijncoördinatoren E6, F3, F0 & Funkey: Karlijn de Roos, Fleur Besseling-Hansen en Marieke Smits

 

De contactgegevens van het STK, de Technische Commissie en de Lijncoördinatoren zijn te vinden onder ‘Commissies’.

 

Trainers 

Iedereen helpt mee op Phoenix

Vanuit de sociale en betrokken clubcultuur van Phoenix wordt leden de mogelijkheid geboden om hun talenten te ontwikkelen door actief betrokken te raken binnen de club. Jeugdleden krijgen natuurlijk een hockeyinhoudelijke opleiding van de club, maar worden in de D/C/B-leeftijd enthousiast gemaakt om zelf actief te worden. Dit kan op drie gebieden: hockey (bijvoorbeeld door het trainen/coachen van een team), sociability (bijvoorbeeld door zitting te nemen in het jeugdbestuur) of arbitrage (bijvoorbeeld door actief te worden in het arbitrageteam).

 

Trainers per team

Phoenix heeft als uitgangspunt dat door continu te investeren in trainers alle spelers, alle teams én de club beter worden. Het STK probeert daarom zoveel mogelijk trainers te ondersteunen in hun werk op het veld, zelfs de allerjongste trainers.

Om de jeugd enthousiast te maken voor het trainerschap, krijgen alle F3-teams nieuwe trainers die nog geen training hebben gegeven. Deze trainers gaan in hun tweede trainingsjaar naar de E6-tallen.

Trainers die 3 tot 5 jaar ervaring hebben, worden ingezet op E8-tallen, of de C/D-teams.

Trainers die aanleg én ambitie hebben om zich als (semi-)professioneel trainer te ontwikkelen, worden in opleidingsteams (bijvoorbeeld 2e lijns of assistent-trainer) voorbereid voor het hoofdtrainerschap van een 1e lijns team. In de visie van Phoenix worden alle trainers uit eigen jeugd opgeleid.

 

Selectie - visie

Transparant proces staat voorop

Phoenix vindt het belangrijk dat je op het hockeyveld elke keer weer het beste uit jezelf en het team haalt. Het gevoel uitgedaagd te worden draagt bij aan onze missie ‘Op Phoenix beleef je hockey!’

 

Phoenix hecht er daarom waarde aan dat iedereen in een passend team hockeyt – waar zijn/haar niveau het beste tot zijn recht komt. Selectie is daarbij noodzakelijk, wat wij zo zorgvuldig mogelijk trachten uit te voeren om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Phoenix streeft ernaar om de beoordeling te baseren op waarnemingen van meerdere personen op meerdere momenten. Want net als het nemen van foto’s vormen al deze waarnemingen samen een soort film, waardoor het samenstellen van de nieuwe teams zoveel mogelijk wordt ondersteund.

 

Gegevens verzamelen over meerdere momenten, en door meerdere mensen

Belangrijk blijft om op meerdere momenten "foto’s” te maken. Dat trainers en technisch kader met elkaar in gesprek zijn over hoe je verschillende hockeykwaliteiten kunt onderscheiden. Bovendien is het belangrijk dat trainers, met hulp van ouderbegeleiders, met spelers over hun ontwikkeling blijven praten. Zodat spelers een goed inzicht in zichzelf hebben. En daarmee proberen we de grootste teleurstellingen aan het einde van het seizoen te voorkomen.

 

Selectieproces

Gedurende het seizoen worden op verschillende momenten foto’s gemaakt waar zowel de trainers als ouderbegeleiders input wordt gevraagd. Hoe komen we tot een afronding van dit proces en een nieuwe teamindeling voor het komende seizoen?

 

1. Meerdere fotomomenten.

Foto’s zijn primair bedoeld om met spelers in gesprek te gaan over hun ontwikkeling.

 

Het is goed als trainers gesprekken met hun spelers hebben over:

a. Zaken die goed gaan,

b. zaken die verbeterd kunnen worden en

c. de hockeybeleving van de speler te inventariseren.

 

Meerdere fotomomenten kunnen helpen om het beeld scherp te krijgen en kunnen bovendien dienen als leidraad voor de gesprekken. Het is niet nodig om iedereen zijn "rapport” te geven, het hebben van een open gesprek (waarin een speler zich herkend en gehoord voelt) is het belangrijkste.

 

2. Momenten van foto’s maken:

Trainers, ouderbegeleiders en Technisch Managers zien kinderen erg vaak en hebben hun eigen beeld van de ontwikkeling van spelers.

 

Echter op 3 momenten worden de waarnemingen officieel vastgelegd en gedocumenteerd: November, Maart/April en op de tafeltjesavond in Mei. Het zaalseizoen wordt dus NIET meegenomen in het selectieproces voor de veldteams.

 

3. Inventarisatie officiële fotomomenten ouderbegeleiders, trainer/coaches en STK (managers).

Op basis van alle waarnemingen gedurende het seizoen en de officiële foto-momenten wordt een voorlopige ranking per team/jaarlijn gemaakt. 1e-jaars spelers worden bijvoorbeeld alleen tov andere 1e-jaars teamgenoten gerankt.

 

4. Dialoog ouderbegeleiders, trainer/coaches en STK/managers olv lijn coördinatoren.

Ouderbegeleiders en trainers worden aangemoedigd om met elkaar in gesprek te gaan over datgene wat ze hebben ingevuld. Trainers en technisch kader overleggen eveneens over hun foto’s.

 

5. Selectietrainingen

Foto’s worden alleen gebruikt om spelers binnen een team van dezelfde jaarlijn te vergelijken. Selectietrainingen vergelijken spelers uit verschillende teams.

Wat zegt een overall cijfer 8 van een 2e jaars speler uit de D3 ten opzichte van een 5,5 van een 1e jaars speler uit de C2? Niets, selectietrainingen zullen helpen om beide spelers met elkaar te vergelijken en te zien wie er het jaar erop in de C2 of C3 terecht komt.

 

6. Keepers

Gedurende het gehele seizoen worden de keepers gevolgd door de TC van de Keepersclub. Trainer/coaches worden ook gevraagd om input voor het selectieproces. In het geval van twijfel zal het STK met de TC Keepersclub en trainers om tafel gaan zitten.

 

7. Overgang van E6-tallen naar E8-tallen

De indeling van de nieuwe E8–tallen wordt uitgevoerd door het technisch kader. Het beeld van het technisch kader wordt getoetst aan de foto’s die door ouderbegeleiders en trainers wordt gemaakt. De foto’s van hen worden niet zoals bij de elftallen besproken op tafeltjesavonden, en ook is er geen sprake van selectietrainingen.

Deze werkwijze is het best passend vanwege de mentale belasting voor de jonge kinderen alsook de vaak nog jonge trainers. Daarnaast heeft het technisch kader goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen in de centrale training.

 

8. Selectietrainingen en publicatie

Aan het einde van het veldseizoen zullen de selectietrainingen plaatsvinden voor alle elftallen. De selectietrainingen worden gebruikt om spelers uit verschillende teams onderling te vergelijken en de puntjes op de i te zetten met betrekking tot de voorlopige teamindelingen.

 

Tevens worden aan het einde van de selectietraining-weken de teamindelingen gepubliceerd op de website van Phoenix.