Zaalhockey Senioren 

Zaalhockey Senioren

SEIZOEN 2021-2022

Agenda zaalhockeycompetitie (zondag 5 december 2021 t/m 20 februari 2022)

 

25 oktober 2021 - Start zaaltrainingen topteams

10 november 2021- Publicatie trainingsschema door STK (Phoenix)

15 – 25 november 2021- Publicatie definitieve wedstrijdschema (KNHB)

15 - 28 november 2021 -Mogelijkheid tot Warming-up training bij Sportdome in

Bunnik op aanvraag aan zaalcommissie

24 – 28 november 2021- Hand-out actuele zaken over, zaalhockey voor

Senioren, seizoen 2021-2022

5 december 2021 - Start zaalcompetitie

20 februari 2022 - Eind zaalcompetitie

 

Let op: Meldingsplicht ‘spelen bij andere vereniging’ bij:[email protected]

 

 

Welke teams spelen seizoen 2021-2022 zaalhockey?

 

Bij de Jong Senioren Dames 3

Bij de senioren:Dames 1, Dames 2, Dames 4,

Heren 1, Heren 2, Heren 3, Heren 4 en Heren 5
Zaalhockeyen bij een andere vereniging
Een speler die in de zaalhockeycompetitie wil uitkomen voor een andere vereniging dan waarvoor hij in de veldhockeycompetitie uitkomt, meldt dit per e-mail bij zijn veldvereniging voordat hij voor de eerste keer dat seizoen voor de betreffende zaalhockeyvereniging uitkomt. Op de website is daarvoor een aanmeldingsformulier zaalhockeyen bij een andere vereniging te vinden. De veldvereniging van de betreffende speler en het bondsbureau ([email protected]) ontvangen dit meldingsformulier in cc. Onder uitkomen wordt ook verstaan het vermeld zijn op het wedstrijdformulier.

Zaalleiding en scheidsrechter
Elk team levert voor zijn eigen wedstrijden steeds één scheidsrechter. Twee keer per seizoen heeft het team zaalleiding gedurende een wedstrijdblok. Bij aanmelding geeft elk team een zaalleider op. Dit kan geen speler van het team zijn.

Fluiten bij jeugdwedstrijden
Elk team fluit met twee scheidsrechters per keer, twee jeugdblokken van 2 uur. Het is niet de bedoeling deze wedstrijden af te kopen. Dit betekent in totaal 2 x 3 wedstrijden van 30 minuten. De drie wedstrijden worden aansluitend gepland. We proberen deze fluitbeurten zoveel mogelijk voorafgaand of aansluitend aan je eigen wedstrijden te plannen.

Trainen
Als je wilt trainen, dien je zelf accommodatie te regelen. Mocht er trainingstijd beschikbaar zijn via de zaalhockeycommissie dan zal dit spoedig kenbaar worden gemaakt.