Technisch Kader 

STK

Binnen Phoenix is het STK verantwoordelijk voor:
1) Indelen van alle spelers overeenkomstig hun speelniveau
2) Aanstellen en begeleiden van trainers
3) Opstellen van leerdoelstellingen per leeftijdslijn
4) Trainingsschema’s, zowel in de zaal als op het veld.
 
Het STK kent de volgende functies:
Voorzitter STK: Léon Jansen
Overall Technisch manager: Jeroen Laurensen
Technisch manager A: Thije Kuijlenburg
Technisch manager B/C: Arne Mook
Technisch manager D/E/F: Anouk Gielisse
Administratieve ondersteuning: Caroline Zoller
Technische ondersteuning: Didier Gielisse
Communicatie en aanspreekpunt lijnco's: Marjolijn van Mierlo/Carolien Fledderus

Lijncoordinatoren helpen ouderbegeleiders en technisch kader bij niet-hockey inhoudelijke zaken:
Lijncoördinator F/E6: Carolien Fledderus en Laura Minne
Lijncoördinator E8/D: Hanneke Koel/Josje Wijckmans en Sandor Veltman
Lijncoördinator B/C: Ester Beerepoot en Marieke Til/Aronde Jonker
Lijncoördinator A: Anita van Rooijen

 

Iedereen helpt mee op Phoenix
Vanuit de sociale en betrokken clubcultuur van Phoenix wordt leden de mogelijkheid geboden om hun talenten te ontwikkelen door actief betrokken te raken binnen de club. Jeugdleden krijgen natuurlijk een hockeyinhoudelijke opleiding van de club, maar worden in de D/C/B-leeftijd enthousiast gemaakt om zelf actief te worden. Dit kan op drie gebieden: hockey (bijvoorbeeld door het trainen/coachen van een team), sociability (bijvoorbeeld door zitting te nemen in het jeugdbestuur) of arbitrage (bijvoorbeeld door actief te worden in het arbitrageteam).

Trainers per team
Phoenix heeft als uitgangspunt dat door continu te investeren in trainers alle spelers, alle teams én de club beter worden. Het STK probeert daarom zoveel mogelijk trainers te ondersteunen in hun werk op het veld, zelfs de allerjongste trainers.
Om de jeugd enthousiast te maken voor het trainerschap, krijgen alle F3-teams nieuwe trainers die nog geen training hebben gegeven. Deze trainers gaan in hun tweede trainingsjaar naar de E6-tallen, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren willen we vanaf komend seizoen de trainers een ander team geven dan het team waaraan ze in de F3-tallen training gaven.
Trainers die 3 tot 5 jaar ervaring hebben, worden ingezet op E8-tallen, of de C/D-breedteteams.

Trainers die aanleg én ambitie hebben om zich als (semi-)professioneel trainer te ontwikkelen, worden in opleidingsteams (bijvoorbeeld 2e lijns of assistent-trainer) voorbereid voor het hoofdtrainerschap van een 1e lijns team. In de visie van Phoenix worden alle trainers uit eigen jeugd opgeleid.
 

Transparant proces staat voorop 
Phoenix vindt het belangrijk dat je op het hockeyveld elke keer weer het beste uit jezelf en het team haalt. Het gevoel uitgedaagd te worden draagt bij aan onze missie ‘Op Phoenix beleef je hockey!’

Phoenix hecht er daarom waarde aan dat iedereen in een passend team hockeyt – waar zijn/haar niveau het beste tot zijn recht komt. Selectie is daarbij noodzakelijk, wat wij zo zorgvuldig mogelijk trachten uit te voeren om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Phoenix streeft ernaar om de beoordeling te baseren op waarnemingen van meerdere personen op meerdere momenten. Want net als het nemen van foto’s vormen al deze waarnemingen samen een soort film, waardoor het samenstellen van de nieuwe teams zoveel mogelijk wordt ondersteund.

Gegevens verzamelen over meerdere momenten, en door meerdere mensen
Belangrijk blijft om op meerdere momenten "foto’s” te maken. Dat trainers en technisch kader met elkaar in gesprek zijn over hoe je verschillende hockeykwaliteiten kunt onderscheiden. Bovendien is het belangrijk dat trainers, met hulp van ouderbegeleiders, met spelers over hun ontwikkeling blijven praten. Zodat spelers een goed inzicht in zichzelf hebben. En daarmee proberen we de grootste teleurstellingen aan het einde van het seizoen te voorkomen.
 
Gedurende het seizoen worden op verschillende momenten foto’s gemaakt waar zowel de trainers als ouderbegeleiders input wordt gevraagd. Hoe komen we tot een afronding van dit proces en een nieuwe teamindeling voor het komende seizoen?

1. Meerdere fotomomenten.
Foto’s zijn primair bedoeld om met spelers in gesprek te gaan over hun ontwikkeling.

Het is goed als trainers gesprekken met hun spelers hebben over:
a. Zaken die goed gaan,
b. zaken die verbeterd kunnen worden en
c. de hockeybeleving van de speler te inventariseren.

Meerdere fotomomenten kunnen helpen om het beeld scherp te krijgen en kunnen bovendien dienen als leidraad voor de gesprekken. Het is niet nodig om iedereen zijn "rapport” te geven, het hebben van een open gesprek (waarin een speler zich herkend en gehoord voelt) is het belangrijkste.

2. Momenten van foto’s maken:
Trainers, ouderbegeleiders en Technisch Managers zien kinderen erg vaak en hebben hun eigen beeld van de ontwikkeling van spelers.

Echter op 3 momenten worden de waarnemingen officieel vastgelegd en gedocumenteerd: November, Maart/April en op de tafeltjesavond in Mei. Het zaalseizoen wordt dus NIET meegenomen in het selectieproces voor de veldteams.

3. Inventarisatie officiële fotomomenten ouderbegeleiders, trainer/coaches en STK (managers).
Op basis van alle waarnemingen gedurende het seizoen en de officiële foto-momenten wordt een voorlopige ranking per team/jaarlijn gemaakt. 1e-jaars spelers worden bijvoorbeeld alleen tov andere 1e-jaars teamgenoten gerankt.

4. Dialoog ouderbegeleiders, trainer/coaches en STK/managers olv lijn coördinatoren.
Ouderbegeleiders en trainers worden aangemoedigd om met elkaar in gesprek te gaan over datgene wat ze hebben ingevuld. Trainers en technisch kader overleggen eveneens over hun foto’s.

5. Selectietrainingen
Foto’s worden alleen gebruikt om spelers binnen een team van dezelfde jaarlijn te vergelijken. Selectietrainingen vergelijken spelers uit verschillende teams.
Wat zegt een overall cijfer 8 van een 2e jaars speler uit de D3 ten opzichte van een 5,5 van een 1e jaars speler uit de C2? Niets, selectietrainingen zullen helpen om beide spelers met elkaar te vergelijken en te zien wie er het jaar erop in de C2 of C3 terecht komt.

6. Keepers
Gedurende het gehele seizoen worden de keepers gevolgd door de TC van de Keepersclub. Trainer/coaches worden ook gevraagd om input voor het selectieproces. In het geval van twijfel zal het STK met de TC Keepersclub en trainers om tafel gaan zitten.

7. Overgang van E6-tallen naar E8-tallen
De indeling van de nieuwe E8–tallen wordt uitgevoerd door het technisch kader. Het beeld van het technisch kader wordt getoetst aan de foto’s die door ouderbegeleiders en trainers wordt gemaakt. De foto’s van hen worden niet zoals bij de elftallen besproken op tafeltjesavonden, en ook is er geen sprake van selectietrainingen.
Deze werkwijze is het best passend vanwege de mentale belasting voor de jonge kinderen alsook de vaak nog jonge trainers. Daarnaast heeft het technisch kader goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen in de centrale training.

8. Selectietrainingen en publicatie
Aan het einde van het veldseizoen zullen de selectietrainingen plaatsvinden voor alle elftallen. De selectietrainingen worden gebruikt om spelers uit verschillende teams onderling te vergelijken en de puntjes op de i te zetten met betrekking tot de voorlopige teamindelingen.

Tevens worden aan het einde van de selectietraining-weken de teamindelingen gepubliceerd op de website van Phoenix.